A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

 

Elkarlotura

enclavamiento enclenchement
interlocking Bahnhof
blocco interligaçao
 
Elkarlotura sistema da. Honen bidez bi edo burdinbide aparailu gehiago; hau da, seinaleak, orratzak, langak eta abar koordinatu moduan funtzionatzen dira elarren arteko menpekotasunak kontutan hartuz.
Erlazio hauek galarazten dituzte ekintza batzuk aurreko baldintzak betetzen ez badira. Adibidez, ezin da posible izango seinalea berdea egon burdinbide pasabideko langak zutik dirauten bitartean.
Elkarlotura hauek gauzatzeko edonolako aparailuak erabiltzen dira; palankak, azionamenduak, tornuak, eta abar.
1. Aginte palankak
2. Tornua 3. Elkarloturen etxola
4. Etxolaren barneko aldea 5. Siemens elkarloturak.
1. Interloking levers Angel C
2. Mecanismo accionamiento Marcos Entrialgo, Blackie
3. Caseta enclavamientos Marc Filella / Pere Comas
4. Interior Signal Box Terry Franks
5. Caseta enclavamientos Marc Filella / Pere Comas