A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

 

Carro transbordador

Gurdi aldatzailea Transbordeur
Traverser Umladewagen
Carrello transbordadore Transbordador

Gurdi aldatzailea oholtza bat da mugimendua paraleloa daukana zein lokomotorak bere burdinbidera/kotxetegira bideratzen dituena.

gurdi aldatzailea
1 transfer table Ian Manion; vulcan