Piketa

  piquete de entrevías

  track marking

Burdinbide arteko piketa oinarrizkoak diren seinalea da bi burdinbide arteko doana. Seinal honek adierazten du zein punturaino konpatiblea da burdinbide batetik zirkulazioa eta bestetik maniobrak. Ezin da maniobrak egitean ikus ez den marra horretatik haratago pasatzea.

Piketa
 

1. Piquete de entrevías

Joxemai D’Huart.