1 2 3 4 5

Nahiz eta giltzatu edo erdigiltzatutakoak diren lurrun lokomotora ezagunenak Mallet eta Garratt izan badira beste modelo batzuk aipatzeko modukoak direnak. Meyer izenekoak eta Fairlie izenez ezagutzen ditugunak.

Oso antzekoak dira elkarren artean Mallet eta Meyer lokomotorak, agian aipatu behar da Meyer lurrun lokomotoretan ardatzetako bi multzoak bira egiten dutela. Mallet lurrun lokomotoretan bat baino ez zen biratzen zena. Hortik ba erdigiltzatua den izena.

Pentsa dezagun 0-4-4-0 zenbakia duen lokomotorak edo gauza bera dena BB, 0220, eta abar. Baina kasu honetan, BB esan beharrean B’B’ ipiniko dugu adierazteko bi ardatzen multzoak biratzen dutela adierazteko. Gainontzeko notaziotean Meyer izena gehitu beharko diogu .

Garratt lurrun lokomotorentzat etenaldi bat egingo dugu beste lokomotoren mota ba; Fairlie izenekoak. Hauek simetrikak dira.

Hauetan ere aurrekoekin esana balio du zeren eta notazioa bera baita. Baina kasu honetan zenbakiei gehituko genieke Fairlie izena. Hau da 0220 Fairlie, 0-4-4-0 Fairlie, B’B’ Fairlie eta abar.

Baina gurpilak margoztuz gero ba notazio ezagunari beste mutur bat gehituko genioke.

<OO + OO>

Azken hauek oso antzekoak dira Garrettekin konparatuz gero. Biak daukate bi galdarak para fogoi bakarra. Eta biak eratorriak dira beste lurrun lokomotoretik, Seraing izenekoak Cockerrillkoak.

Begira ezazue lurrun lokomotora hau. Goiko irudian ikusten dugu lokomotora zatituta. Giltzatua baita. Zer egin behar dugu zati bakoitza adierazteko? Ba zati bakoitza lurrun lokomotora balitz bezala ikusi. Beraz lehenengo zatiari 0-6-0, 030, C adieraziko diogu. Eta gauza bera hirugarren zatiari.

Gero bi zatiak jarraian izendatuz…. 0-6-0 + 0-6-0 , 030+030, CC. Eta baita bere izen propioarekin ere, kasu honetan lurrun lokomotorei Garratt deitzen zaie. Mallet lurrun lokomotoretan ikusi genuen horiei ere horrelako modutan adierazi dezakegu. Orduan ikusten badugu 0-6-0 + 0-6-0 notazioa ez dakigu Mallet ala Garratt den. Beraz Izena erabili beharko dugu. Edo Mallet 0-6-0 + 0-6-0 edo Garratt 0+6+0 + 0+6+0.

Horregatik nik nahiago dut sistema hau erabili Garratt modeloko diren lurrun lokomotorentzat eta lau zifrakoa (edo bi zifrakoa eta bi hizkikoa) Mallet-entzat.

Vamos a comentar ahora el caso de unas locomotoras pecualiares, las de engranajes, en concreto las Shay, Climax y Heisler. Todas disponen de una notación singular.

Se trata de una locomotora de las denominadas de engranajes. Tres tipos principales de estas locomotoras que se distinguen según la disposición de los cilindros. Si los cilindros se encuentran de manera vertical y la transmisión está situada a la derecha de la locomotora se trata de una locomotora tipo Shay, si los cilindros están bien verticales bien inclinados en un plano paralelo al eje se trata de una locomotora tipo Climax y si están inclinados pero de afuera hacia dentro de la locomotora se tratará de una locomotora tipo Heisler.

Para finalizar señalar otro tipo de locomotoras, las tipo Shay . En la imagen se observa que no hay unos pistones que lleven al movimiento a un conjunto de ruedas y otro a otras sino que aquí el mismo “conjunto generador” lo traslada tanto al bogie delantero como al trasero, por lo que podría intentarse alguna notación basándonos en el conjunto de ejes tractores, etc. Sin embargo las locomotoras Shay poseen su propio sistema de clasificación pudiendo hablarse de locomotoras Shay tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Las de tipo A disponían de 2 cilindros que transmitían el movimiento a dos bogies. Las del tipo B disponían de 3 cilindros que transmitían el movimiento a 2 bogies, En las de tipo C tres cilindros repartian tracción a 3 bogies y finalmente las de tipo D 3 cilindros trasladaban este movimiento a 4 bogies. Por lo que la de debajo podríamos identificar como del tipo C.

Vayamos ahora a examinar el caso de las Climax.

Las Climax utilizan letras para su clasificación al igual que lo hacen las Shay. Utiliza igualmente las letras A, B y C. Con A denota al tipo de locomotora que posee 2 cilindros verticales, con la B a la que posee 2 cilindros inclinados y dos bogies y con la C a las locomotoras que poseen 2 cilindros inclinados y 3 bogies.

El (los) cilindros, como podemos observar se encuentran inclinados pero en el mismo plano del eje longitudinal de la locomotora.

Para finalizar comentaremos el caso de las Heisler.

Las Heisler se denominan de una manera peculiar. A diferencia de las Shay y Climax en las que utilizábamos letras, en estas utilizaremos conjuntos de tres números. (Siguiendo la explicación que nos da la página web www.gearedsteam.com ) Supongamos que denotamos por 65-8-40 ¿Qué quieren decir estos números? Pues el primero nos indica el peso de la locomotora en toneladas, el 8 nos indicaría 8 ruedas tractoras, 4 ejes, y el 40 nos da el díametro en pulgadas.

Observar que el cilindro interesa de fuera hacia dentro de la locomotora.

Gutxi gora behera ikusi dugu nola izendatzen diren lurrun lokomotorak baina konturatzen gara badirele beste metodo batzuk…

Gero esan behar da konpainia bakoitzak bere arauak dauzkala. Begiratu nola adierazten den Renfe konpainia:

Irudi honetan Mikado klaseko lurrun lokomotora ikusten da. 2-8-2 klasekoa, baina kontuz lokomotoraren aurreko aldean ondo ikusten gero horrelako notazioa ikusiko dugu. Eta han ikusten dugu 141-2103. Gogora dezagun notazioak; 2-8-2, 141, 1D1, (1’D1′). <oOOOOo, Mikado.

Zer esan nahi du hainbeste zenbakik? Esan behar da hori izan zen RENFE erabilizuen metodoa lurrun makinak sailkatzeko; Lehen hiru zenbakiak ardatzei dagokie. Gero bigarren multzoan beste lau zenbaki ikus ditzakegu, lehenego zenbakia, gurean bia, bakarrik agertzen da lurrun makina tenderra bereizia daukanean, eta zenbat zilindroak zituen adierazten da. Gainontzeko hiru zenbakiak bere multzoan serie-zenbakiari dagokio, kasu honetan 103.a. Eta bi zenbaki-multzo zatitzen duen marra horren gainean “f” hizkia agertzen ba da fuel-oliokoa dela adierazten du ikatz erabili beharrean. Bigarren multzoan lokomotoraren seriea

Bukatzeko, hurrengo orrialdean lauki batzuk ikusiko dituzue. Han agertuko baitira lurrun lokomotore batzuk bere notazioekin.

Nik, ordea, leku batzuetan aukeratu egin dut eta Mallet Meyer eta abarretako lurrun lokomotorak aukeratu dut metodo hau; 0-4-4-0 .

Eta gorde egin dut 0-4-0 + 0-4-0 Garratt lurrun tren makinentzat.

Segur nago akatzak izango direla, esan mesedez….

 

Eta ez dugu ahaztu lurrun garabiez, baina hori beste unean ikusiko dugu….

Hurrengoa

 

Trenak (Gerok Screens)